Traject

Het behandeltraject bij Diëtistenpraktijk Maaspoort bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Hieronder vertellen wij u er meer over.

Het Intake- consult

Tijdens het eerste oriënterende consult verzamelt de diëtist vele gegevens van u. Dit doet zij om een goed beeld te krijgen van uw eet- en leefgewoonten. Behalve uw persoonlijke en medische gegevens wil de diëtist ook inzicht in welke activiteiten u verricht, of u eerder een dieet heeft gevolgd en met welk resultaat, wat uw motivatie is (wat wilt u bereiken met het dieet) en wat voor hulp u van de diëtist verwacht.
Uw lengte wordt zo nodig gemeten en u wordt gewogen op een weegschaal met tevens bepaling van uw lichaamsvetpercentage.
Verder gaat de diëtist met u na hoe uw huidige voeding eruit ziet.
Daarna wordt u uitgelegd wat voor aanpassingen in uw voeding er nodig zijn om uw doel te bereiken .
U wordt gevraagd deze veranderingen gedurende 1-2 weken uit te proberen en uw gebruikte voeding en ervaringen te noteren in een voedingsdagboekje. Tevens krijgt u schriftelijk informatiemateriaal mee.

Het tweede consult

Tijdens het tweede consult stelt de diëtist samen met u het voedings- of dieetadvies samen.
Uitgangspunt is uw huidige voedings- en leefpatroon en uw eigen wensen. Immers, hoe minder daarvan wordt afgeweken, hoe beter het nieuwe patroon is vol te houden.
Na afloop van het tweede consult werkt de diëtist de adviezen verder uit in een persoonlijk voorbeelddagmenu dat u wordt toegezonden.
Ook rapporteert de diëtist haar bevindingen aan uw arts als u bent doorverwezen.

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten staan in het teken van vragen en aanpassingen. Tijdens het behandeltraject kan het natuurlijk blijken dat het advies moet worden aangepast. Dat wordt besproken tijdens een vervolgconsult. Bovendien kunt u hier uw vragen of eventuele problemen omtrent het dieet met de diëtist bespreken.
U krijgt aanvullende informatie en wordt gemotiveerd en gestimuleerd om het advies daadwerkelijk uit te voeren en vol te houden.
Ook wordt u ieder consult gewogen. (U kunt natuurlijk ook aangeven als u dit niet wilt).