Tarieven

Tarieven 2024

Behandeling per kwartier: € 19,50.
Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten wanneer er geen contract is afgesloten tussen de zorgverzekeraar en de diëtist, na afloop van de vergoeding van uw zorgverzekeraar en voor niet-verzekerde cliënten. Indien wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen iets afwijkende tarieven gelden.
Tijdens de behandeling ontvangt u na afloop een factuur of deze wordt per post aan u verzonden.

1e consult (5 kwartier) € 97,50
2e consult (incl. rapportage aan arts) (3/4 uur) € 58,50
Uitwerking persoonlijk dieetadvies € 19,50
Kort vervolgconsult (15 min) € 19,50
Lang vervolgconsult (30 min) € 39,00
Toeslag voor huisbezoek € 19,50
Telefonisch consult (Per 15 min) € 19,50
Niet nagekomen afspraak/ te laat afgezegd € 19,50
Tarief voor een niet nagekomen afspraak, no-showtarief

Een afspraak kunt u in principe tot 24 uur van tevoren afzeggen. Indien u de afspraak niet afzegt of niet nakomt, zullen de kosten daarvan bij u in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vergoeding

Door de zorgverzekering

De diëtist heeft een contract met alle zorgverzekeraars en kan rechtstreeks bij hen de declaratie indienen. Vanuit de basisverzekering wordt maximaal 3 uur per jaar dieetadvisering vergoed. Uw verzekeraar kan dit wel verrekenen met een nog openstaand eigen risico. Daarnaast kan er ook extra dieetadvisering vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Door de ketenzorggroep

Als u door uw huisarts/praktijkondersteuner (aangesloten bij zorggroep Jeroen Bosch Huisartsen) behandeld wordt voor diabetes type 2, COPD of preventie hart- en vaatziekten dan wordt de dieetbehandeling, na digitale verwijzing door de praktijkondersteuner voor 3 uur per jaar vergoed vanuit het zorggroep-budget. Deze dieetadvisering komt dan niet ten laste van uw eigen risico.