Verwijzing nodig?

Zonder verwijzing :

De diëtist is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u geen verwijzing van een arts nodig heeft om behandeld te worden.
Als u zonder verwijzing bij de diëtist komt, wordt er eerst een korte diëtistische screening uitgevoerd. Wanneer hier geen bijzonderheden uitkomen, kan de dieetbehandeling van start gaan. Anders wordt u geadviseerd alsnog langs uw (huis)arts te gaan of wordt u eventueel doorverwezen naar een andere (gespecialiseerde) diëtist.
Indien u zonder verwijzing komt, kunt u de diëtist wel toestemming geven om toch een rapportage naar uw (huis)arts te sturen, zodat deze op de hoogte is van uw dieetbehandeling.

De uitzondering :

Als een huisbezoek noodzakelijk is moet u wel door een arts schriftelijk verwezen worden.

Met verwijzing :

Natuurlijk kunt u ook op advies van uw arts komen. Op een verwijsformulier kan uw arts dan tevens relevante medische gegevens vermelden (zoals bloeduitslagen , medicijngebruik en medische diagnoses).
De diëtist zal haar bevindingen en behandelplan aan uw (huis)arts rapporteren. Ook ter afsluiting van uw behandeling vindt een eindrapportage naar de arts plaats.

De Artsenwijzer Diëtetiek geeft informatie aan uw huisarts wanneer verwijzing naar een diëtist zinvol is. Zie www.artsenwijzerdietetiek.nl

Met ketenzorgverwijzing :

Indien u door uw huisarts of praktijkondersteuner behandeld wordt voor diabetes type 2, longziekte COPD of preventie hart- en vaatzieken is een digitale zorggroep-verwijzing nodig. Vraag hiernaar bij uw arts of praktijkondersteuner.
Middels een digitaal dossier wordt informatie uitgewisseld.